Onderzoek naar luchtkwaliteit en beleving leefomgeving in agrarisch gebied

Het onderzoek

 

Waaruit bestaat het onderzoek?

We voeren metingen uit in de regio Zuidoost-Brabant. De metingen bestaan uit twee delen: meten van stoffen in de lucht en een leefomgeving belevingsonderzoek.

  1. Meten van stoffen in de lucht

Tijdens het onderzoek worden er op drie typen locaties metingen gedaan:

  • supersites
  • veehouderij
  • omwonenden van de veehouderij

Op alle drie de typen locaties vinden verschillende soorten metingen plaats. In de figuur hierboven kunt u een overzicht vinden van het type metingen per locatie.

Met een vast meetnetwerk van eenvoudige sensoren meten we de luchtkwaliteit op en rondom veehouderijen. We meten ammoniak en fijnstof. We onderzoeken hiermee of  deze sensoren gevoelig genoeg zijn om deze stoffen in de buitenlucht te kunnen meten.

Op de supersites worden metingen met zowel eenvoudige sensoren als referentie meetapparatuur gedaan. De supersites staan op twee typen locaties:

  • één met veel veehouderijen in de omgeving (hoogbelast)
  • en één met weinig veehouderijen in de omgeving (laagbelast)

Referentie meetapparatuur is apparatuur dat zeer nauwkeurige metingen kan doen en wordt binnen dit project gebruikt om de sensoren op en rondom veehouderijen te controleren op betrouwbaarheid en geldigheid. Naast fijnstof en ammoniak meten we hier ook andere luchtverontreinigende stoffen om verschillen in hoeveelheden hiervan over de tijd nauwkeurig te bepalen. Dit betreft secundair fijnstof (stof dat ontstaat wanneer ammoniak met andere stoffen in de lucht reageert) en endotoxinen (celwandresten van bacteriën).

  1. Leefomgeving belevingsonderzoek
    Omwonenden in de buurt van veehouderijen wordt gevraagd om met een app regelmatig aan te geven hoe zij hun leefomgeving waarderen en beleven. Hiermee onderzoeken we de relatie tussen de waarnemingen van de sensoren en de beleving van de leefomgeving.

U kunt gedetailleerde informatie vinden over de supersites en de BelevingApp op de volgende pagina’s:

Wat levert het onderzoek op?

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de lokale luchtkwaliteit en de relatie hiervan met beleving van de woonomgeving in agrarisch gebied. Dat is waardevol voor de regio; voor inwoners, beleidsmakers, veehouders en onderzoekers. Meer kennis kan helpen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren, het gesprek aan te gaan met betrokkenen, en in de toekomst gerichter onderzoek naar gezondheidseffecten te kunnen doen.

Wanneer start het onderzoek?

Gedurende de zomer en het najaar van 2022 zijn de meetlocaties ingericht. In het begin van 2023 zullen de metingen worden gestart voor de duur van één jaar.

Wanneer verwachten we de resultaten van het onderzoek?

Het eindrapport met hierin de resultaten van het onderzoek zal naar verwachting medio 2024 gereed zijn. Middels nieuwsberichten op deze website en in de nieuwsbrief van het Regionale Meetnet Luchtkwaliteit  ZuidOost Brabant zal de voortgang van het onderzoek te volgen zijn.