Onderzoek naar luchtkwaliteit en beleving leefomgeving in agrarisch gebied

BelevingApp

Tijdens dit project wordt er gebruikt gemaakt van de ‘BelevingApp’ welke is ontwikkeld door het RIVM.

De BelevingApp kent binnen dit project twee toepassingen:

  • namelijk het maken van meldingen (kan op ieder moment) en
  • het invullen van tweewekelijkse vragenlijst.

Los van de BelevingApp wordt er aan de deelnemers gevraagd om een langere vragenlijst in te vullen aan het begin en aan het eind van het project waarin meer algemene achtergrondinformatie van de deelnemers verzameld wordt.

 

Meldingen op ieder moment

Er kunnen meldingen gemaakt worden over geur, geluid, ongedierte, en verkeersveiligheid. Er is ook ruimte om over iets anders meldingen te maken door zelf een type in te vullen. Wanneer er een melding gemaakt wordt over een bepaalde situatie, wordt er gevraagd naar de (on)aangenaamheid ervan, de vermoedelijke oorzaak volgens de deelnemer, de mate van hinder en invloed op activiteiten.

 

Tweewekelijkse vragenlijst

In de tweewekelijkse vragenlijst wordt de beleving van de woonomgeving van de deelnemer gevraagd. Hierbij gaat het om de beleving gedurende de week voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. In deze vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar voorkomen van geur van verschillende bronnen* en wat de invloed daarvan was op de deelnemer. Ook wordt er gevraagd naar mogelijke voorvallen van geluiden voor verschillende bronnen** en de effecten daarvan op de deelnemer. Verder wordt er ook gevraagd naar overlast van ongedierte en problemen met verkeersveiligheid.

 

Langere vragenlijst begin en eind project

In de vragenlijst over de achtergrond van de deelnemers worden algemene kenmerken van de deelnemers gevraag, waaronder geslacht, leeftijd, algemene en (positieve) gezondheid, en persoonlijke achtergrond in relatie tot veehouderijen, perceptie van veehouderijen, en eventuele blootstelling aan rook.

 

 

* veehouderij stallen, wegverkeer, vliegverkeer, uitrijden van mest, geur van open haard, allesbrander of vuurkorf, andere bronnen

** veehouderij stallen, wegverkeer, vliegverkeer, industrie, andere bron