Onderzoek naar luchtkwaliteit en beleving leefomgeving in agrarisch gebied

Supersites

Op deze pagina kijken we diepgaander naar welke onderzoeksactiviteiten op de twee supersite locaties uitgevoerd worden. De twee locaties verschillen in hoeveel veehouderijen in een de omgeving rond de locatie voorkomen:

  • één supersite staat op een plek waar veel veehouderijen voorkomen (hoogbelast)
  • één supersite staat in een veehouderij-armere omgeving (laagbelast)

Op beide locaties worden dezelfde type metingen uitgevoerd.

Doel metingen op supersites

Het doel van de metingen op de supersites is om inzicht te krijgen in de verschillen over de tijd van de luchtkwaliteit in een gebied met veel veehouderijen in de omgeving en in een gebied met minder veehouderijen in de omgeving. Een tweede doel van de metingen is om te onderzoeken of er een relatie is tussen de verschillende stoffen die op de sites gemeten worden. Met andere woorden of het verloop over de tijd van de ene stof hetzelfde is als voor een andere stof.

De deelnemende locaties dienen hierbij als voorbeeld, het gaat niet om de specifieke concentraties luchtverontreinigers op deze exacte locaties.

Gemeten stoffen op supersites

Met nauwkeurige referentie meetapparatuur wordt fijnstof, secundair fijnstof (stof dat ontstaat wanneer ammoniak met andere stoffen in de lucht reageert), endotoxinen (celwandresten van bacteriën), en ammoniak gemeten. Ook wordt er met eenvoudige sensoren, die ook op de andere typen locaties (veehouderij en omgeving veehouderij) toegepast worden, ammoniak en fijnstof gemeten. Als laatste zal er ook met een passieve monsternemer ammoniak gemeten worden. Bij de passieve monsterneming wordt een sampler (monstername-medium) gedurende drie of vier dagen uitgehangen, waarna de gemiddelde concentratie ammoniak over die periode gemeten kan worden in het lab. Een overzicht van de verschillende stoffen die gemeten worden, de gebruikte monstername methodes en meetduren staat in het overzicht onderaan deze pagina.

Publieke beschikbaarheid metingen

De hoog belaste supersite is geplaats in de gemeente Deurne. De laag belaste site is geplaatst in de gemeente Heeze. De concentraties fijnstof van de sensormetingen zijn direct te zien op het SamenMeten dataportaal van het RIVM. De sensormetingen van ammoniak zijn niet direct beschikbaar, omdat er nog geen ervaring is met deze sensoren en we de onzekerheden die met de metingen met ammoniak sensoren samenhangen nog niet weten. De metingen met de referentie meetapparatuur naar fijnstof, secundair fijnstof samenstelling en endotoxinen zijn niet direct beschikbaar omdat hiervoor analyses in het laboratorium nodig zijn. Dit geldt ook voor de metingen met de passieve monsternemers voor ammoniak. De resultaten hiervan worden in het afsluitende rapport beschreven.

Wat?Hoe?Waar?Continue?Direct pubiekelijk?Referentie meetapparatuur?
Fijnstof (PM10)
– Massa concentratie
– Samenstelling
Filter monstername
(Derenda)
SupersiteNee; 24uurs gemiddelde waarden; om de dagNeeJa
Fijnstof (PM2.5, PM10)
– Massa concentratie
Sensor metingen
2 typen sensoren
(SDS011, SPS30)
Supersite, veehouderij, en omwonendenJa; 12minuuts gemiddelde waardenJaNee
Endotoxine
– Massa concentratie
Filter monstername
(Derenda)
SupersiteNee; 3x campagne van 1 maand; 6uurs gemiddelde waardenNeeJa
Ammoniak
– Massa concentratie
MiniDOASSupersiteJa; 2minuuts gemiddelde waardenNeeJa
Ammoniak
– Massa concentratie
Sensor metingen
1 type sensor (City tech)
Supersite, veehouderij, en omwonendenJa; 2minuuts gemiddelde waardenNeeNee
Ammoniak
– Massa concentratie
Passieve monstername
(Radiello)
Supersite, veehouderij, en omwonendenNee; 3x campagne van 1 maand; 4-daags gemiddelde waardenNeeNee
Tabel: overzicht van de gemeten stoffen op de verschillende typen locaties, of de metingen continue plaatsvinden of niet, of ze direct publiekelijk gemaakt worden, en of het om referentie meetapparatuur (nauwkeurige meetapparatuur) gaat.  
Bij het meten van de massa concentratie, wordt er gekeken wat het gewicht van de stof is per volume-eenheid. Wanneer de samenstelling van de stof gemeten wordt (PM10 meting door Derenda), wordt er gekeken naar de opbouw van de verschillende bestanddelen van de stof.