Onderzoek naar luchtkwaliteit en beleving leefomgeving in agrarisch gebied

Informatie voor deelnemers

Wat vragen wij u?

Wij vragen u om deel te nemen aan:

 1. Metingen met sensoren
  Door middel van metingen met eenvoudige sensoren voor fijnstof en ammoniak dicht bij de veehouderij en bij omwonenden in de omgeving van de veehouderij willen we onderzoeken of deze sensoren gebruikt kunnen worden om de luchtkwaliteit te meten.
  U kunt hiervoor zelf de sensor installeren.  In de Toelichting deelnemers sensoren en in de handleidingen voor de installatie van de fijnstof en ammoniak sensoren staat meer uitgebreid beschreven wat deelnemen met metingen met sensoren inhoudt.
  Wij vragen u om wanneer u wilt deelnemen een online toestemmingsformulier in te vullen. De inhoud hiervan kunt u hier nalezen 2022-09-21 Toestemmingsverklaring deelnemers sensoren VZOB.
 2. Leefomgeving belevingsonderzoek
  Omwonenden in de buurt van veehouderijen vragen wij om met behulp van een app op de telefoon regelmatig aan te geven hoe zij hun leefomgeving waarderen en beleven. Hiermee onderzoeken we de relatie tussen de waarnemingen van de sensoren en de beleving van de leefomgeving. Wij vragen u om:
  – aan het begin en aan het eind van het onderzoek een online vragenlijst in te vullen met vragen over uzelf, uw gezondheid en perceptie.
  – de BelevingApp te installeren en uzelf te registreren
  – gedurende het jaar dat de metingen met sensoren plaatsvinden twee-wekelijks uw ervaring van de leefomgeving met ons te delen met behulp van de BelevingApp. Met behulp van de BelevingApp kunt u ook ten alle tijden meldingen over uw beleving van de leefomgeving met ons delen.
  In de Toelichting deelnemers belevingApp en de handleiding installatie en gebruik belevingApp staat meer uitgebreid beschreven wat deelnemen met de belevingApp inhoudt.
  Wij vragen u om wanneer u wilt deelnemen aan het belevingsonderzoek dit aan ons kenbaar te maken door het invullen van het registratieformulier. Hierbij vragen wij u toestemming om per email contact met u op te nemen.

Wij nodigen u uit om deel te nemen met sensor-metingen en BelevingApp. Deze combinatie heeft onze voorkeur. Het is ook mogelijk om deel te nemen met enkel een sensor of de BelevingApp.

Wilt u deelnemen met sensor-metingen?
Vul hier de toestemmingsverklaring in.
De onderzoekers kiezen deelnemers aan de sensormetingen uit de aanmeldingen. Er is in totaal ruimte voor ca. 10 locaties met sensormetingen.
U ontvangt een bericht via email met bevestiging deelname en met uitleg over de sensoren en uitleg over het plaatsen van de sensoren.

Wilt u deelnemen aan het belevingsonderzoek met behulp van de BelevingApp?
Vul hier uw contact-gegevens in.
U ontvangt een bericht via email met verdere uitleg voor uw deelname.